Aile Bakanlığı’nın stratejik planında ‘Enflasyon sosyal yardımların etkinliğini azaltıyor’ dendi: ‘Ekonomik krizin itirafı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyonla ilgili “İndirmek bugünden yarına olacak bir şey değil” diyerek yine yurttaştan “sabır” beklerken bakanlıkların gelecek dört yılın stratejisini hazırladıkları planlarında da enflasyona ilişkin risklere dikkat çekildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024- 2028 Stratejik Planı’nda enflasyondaki artışın sosyal yardımlara olumsuz etkilerine vurgu yapıldı.

‘KAYNAKLAR YETERSİZ’

Planın ekonomik analiz bölümünün “tehditler” başlığı altında “Enflasyon nedeniyle sosyal yardımların etkinliğinin azalması ve stratejik hedeflere ulaşmak için ayrılan kaynakların yetersiz kalması. İşsizlikteki artış nedeniyle sosyal yardım gereksiniminin artması. Sosyal yardım-istihdam ilişkisinin yeterince güçlü olmaması” tespitlerine yer verildi. Planda bu tespitlere karşı “En alt gelir grubunda yer alan hanelere ilişkin sosyal yardım tutarları artırılmalıdır. Sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendiren ikincil mevzuatı uygulamaya yönelik çalışmaların etkinliği artırılmalıdır. Türkiye Aile Destek Programı’na yeni bileşenler eklenerek Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilmelidir” önlemlerine yer verildi.

KUR ARTIŞI TEHDİDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024- 2028 Stratejik Planı’nda ise yükselen kur ve akaryakıt fiyatlarının oluşturduğu tehditler işlendi. Planın ekonomik analiz bölümünün “tehdit” başlığı altında “Ulaştırma altyapı yatırımlarının yüksek maliyetli olması ve yatırım maliyet tahminlerinde enflasyon ve kur artışları gibi ekonomik nedenlerle sapmaların yüksek olması” tespiti yer aldı.

Buna çözüm olarak da “Alternatif finansman modelleri kullanılmalı, yerli ve milli teknoloji kullanılarak yatırımlara devam edilmelidir” dendi. Planda “Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı” önerisinin sunulması dikkat çekti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x