BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller’den Sıfır Atık Günü’nde önemli mesaj

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde danışma kurulunun vizyonunu ve 2030 hedeflerini AA Analiz için kaleme aldı.

***

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edilmekte olup, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimine yönelik kolektif yolculuğumuzda önemli bir anı işaret ediyor. Bugün, tüketim alışkanlıklarımızı yeniden değerlendirmenin, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını savunmanın ve küresel bir kaynak koruma kültürünü teşvik etmenin öneminin altını çiziyor. Uluslararası Sıfır Atık Günü’nü anarken, gezegenimizi tehdit eden çevresel krizlerin hafifletilmesinde her bireyin ve toplumun oynadığı kritik rolü hatırlıyoruz.

Sıfır Atık Danışma Kurulu’nun kurulması

Genel Sekreter’in Sıfır Atık Konusunda Seçkin Kişiler Danışma Kurulu’nun kurulması, bu amaca yönelik küresel kararlılığın bir kanıtıdır. Genel Kurul sırasında 30 Mart 2023 tarihinde ilan edilen Danışma Kurulu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) daha geniş hedefleriyle uyumlu bir girişim olan sıfır atığa ulaşma yönünde küresel eylemi hızlandırmak üzere oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın eşi ve Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan’ın liderliğinde ve UN-Habitat ile UNEP’in Sekretarya desteğiyle bu seçkin konsey, dünya çapında sıfır atık uygulamalarını teşvik etme, destekleme ve uygulama misyonunu üstleniyor.

Bu saygın Danışma Kurulu’nun Başkan Yardımcısı olarak, çağımızın acil çevresel sorunlarını ele almaya yönelik kolektif çabalarımıza katkıda bulunmaktan onur duyuyorum. Çalışmalarımız başarılı sıfır atık girişimlerini sergilemeye, atık azaltmanın önemi konusunda farkındalık yaratmaya ve sürdürülebilir uygulamaların yerel ve ulusal düzeyde benimsenmesini teşvik etmeye odaklanıyor.

Konseyin kurulmasının ardından ikincisi İstanbul’da olmak üzere iki oturumun toplanması da dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu toplantılar stratejik yönümüzün belirlenmesinde etkili oldu. Toplantılarda elde edilen ilk çıktılardan biri Sıfır Atık Tematik Özetleri’dir. Bu belgeler sıfır atık spektrumundaki plastik kirliliği, inşaat ve elektronik atıkların yönetimi ve adil geçiş ile yeniden kullanım ve yeniden doldurma sistemlerinin teşvik edilmesi gibi belirli konuların hedefli bir şekilde incelenmesini sağlıyor.

Danışma Kurulu bünyesindeki özverili çalışmalarımıza ek olarak, Başkan Emine Erdoğan’ın liderliği Sıfır Atık Vakfı’nın kurulmasına öncülük etti. Bu girişim, Sıfır Atık Enstitüsü, Sıfır Atık Fonu ve Sıfır Atık İş Koalisyonu’nun oluşturulması da dahil olmak üzere kapsamlı sıfır atık projelerinin geliştirilmesi için uzun vadeli bir platform oluşturarak Danışma Kurulu’nun çalışmalarını genişletmeyi amaçlıyor. Bu vizyoner yaklaşım, sıfır atık gündemimizi ilerletmek için gereken bağlılığın derinliğini ve geniş eylem kapsamını vurguluyor.

2030 hedefleri

Sıfır atık girişimlerimizin desteklediği daha geniş hedeflere geçecek olursak, bu çabanın Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile özünde bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir. Sıfır atık ilkeleri, sorumlu tüketim ve üretim (SKH 12), iklim eylemi (SKH 13), su altında yaşam (SKH 14) ve toprak (SKH 15) dahil olmak üzere birçok temel SKH’nin gerçekleştirilmesi için temel teşkil ediyor. Atık yönetimini ele alarak, sağlık konusuna (SKA 3), sürdürülebilir şehirlere (SKA 11) ve hedefler için ortaklıklara (SKA 17) odaklanan gündemlere de katkıda bulunuyoruz.

2030’a kadar 17 SKH’nin tamamına ulaşmanın yolu kapsamlı ve entegre bir yaklaşım sergilemektir. Temel stratejiler şunları içerir:

Gelişmiş Küresel İşbirliği: Sınırlar ötesinde bilgi, kaynak ve en iyi uygulamaların paylaşılması için uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi,Kapsayıcı Ekonomik Büyüme: Ekonomik kalkınmanın hem sürdürülebilir hem de kapsayıcı olmasını ve herkes için fırsatlar sunmasını sağlayan politika ve uygulamaların teşvik edilmesi,Sürdürülebilir İnovasyon: Çevresel, sosyal ve ekonomik zorlukları uyumlu bir şekilde ele alan yenilikçi çözümlerin geliştirilmesini ve benimsenmesini teşvik etmek,Eğitim ve Farkındalık: Bireyleri ve toplumları sürdürülebilir seçimler yapabilecek bilgi ile güçlendirmek için eğitim ve farkındalık kampanyalarına yatırım yapmak,Güçlendirilmiş Politika Çerçeveleri: Tüm sektörlerde sürdürülebilir uygulamaların hayata geçirilmesini destekleyen sağlam politika çerçeveleri için savunuculuk yapmak.Danışma Kurulu’nun en iyi uygulamaları duyurma, sıfır atık girişimlerini savunma ve küresel farkındalığı artırma konusundaki kararlılığı önemini koruyor. Sıfır Atık Vakfı’nın kurulması, derin ve etkili çalışmalar yürütme kapasitemizi daha da zenginleştirerek gelecekteki çabalarımız için sağlam bir temel oluşturuyor.

Sonuç olarak, sıfır atık girişimleri ile daha geniş kapsamlı SKH’ler arasındaki sinerji, çevresel, ekonomik ve sosyal zorluklarımızın birbiriyle bağlantılı doğasını vurguluyor. 2030’a kadar 17 hedefe ulaşılması sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve işbirliğine sarsılmaz bir bağlılık gerektiriyor. Ortak çabalarımız sayesinde, sıfır atığın sadece bir hedef değil bir gerçeklik olduğu daha sürdürülebilir bir dünyanın yolunu açabiliriz.

[Jose Manuel Moller, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısıdır.]

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x